"Je bent niet onderweg om aan te komen"

Bestuur-Organisatie


Aantal bestuursleden:
Het bestuur bestaat uit 3 leden

Is er een dagelijks bestuur / directie:
Nee

Zijn er personen in dienst:
Nee

Is er een raad van commisarissen / toezichthouders:
Nee


Naam - Titel / Functie

Dr. R.P. Voogd
Voorzitter

Drs. Ch.J. Lelieveld
Penningmeester

Dhr. A. Meijer
Secretaris


Beloning

Het bestuur is onbezoldigd